โครงการผลงานนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560

แผนกวิชาการบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
น้ำพริกเผาโหระพา 3 รส
ข้าวเกรียบกล้วยหอม
ข้าวเหนียวมุลลำใยมะพร้าวอ่อน
ทอฟฟี่ลำใยสด
ปลาทอดสมุนไพรทรงเครื่อง
ลูกชิ้นหมูเด้งอัญชัน
สบู่หัวไชเท้าว่านหางจระเข้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กัดกระจก
ข้าวเกรียบกระวาน
น้ำพริกเผากระวาน
ผงใบย่านางสำเร็จรูป
แยมลำใย
สคลับผิวสวย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาการบัญชี

การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

การพัฒนาเว็บไซต์แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google sites เรื่องแนะนำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขายของออนไลน์จาก Google sites
วีดีโอให้ความรู้เรื่องการใช้แอพลิเคชั่นไลน์คาเมร่า
การพัฒนาเว็บไซตืเรื่องเรียนรู้ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Googles sites เรื่องการใช้ภาษาอาเซียนในชีวิตประจำวัน
เกมส์ทายภาพภาษาอังกฤษ
แอปพลิเคชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด
แอผพลิเคชั่นวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
แผนกวิชาช่างยนต์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
 
 
 
 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สื่อการเรียนรู้ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะ
สื่อการเรียนรู้เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะ
สื่อการเรียนรู้เครื่องยนต์เล็กดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ
สื่อการเรียนรู้ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ
สื่อการเรียนรู้ระบบน้้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ
สื่อการเรียนรู้ระบบน้้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 1 สูบ 4 จังหวะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
 
 
ประกายนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เครื่องกลั่นน้ำมันสมุนไพร
เครื่องคัดแยกขนาดลูกมะนาว
ชุดล้างแอร์ระบบน้ำวน
แท่นบรรยายกระจายเสียง