ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดฯ ในวันที่ 1 ก.พ. 62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ แนะแนว แนะนำการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวันที่ 23 ม.ค. 62 ณ วิทยาลัยเการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 23 ม.ค. 62 ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 ม.ค. 62 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 ม.ค. 62 ณ เทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอบดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิชัย นิสัยกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 ในวันที่ 5 ธ.ค. 61 ณ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
นายสิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 ในวันที่ 4 ธ.ค. 61 ณ หอประชุมร้อยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
.

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการบัญชีชั้นสูง ขนาด 40 ที่นั่ง คลิก.......

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก...

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...