ตารางการสอน-ตารางชั้นเรียน-ตารางการใช้ห้อง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567

ป้ายโครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2566

คู่มือระเบียบและแนวปฏิบัติการประเมินองค์การและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

ป้ายโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย2568

ป้ายโครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ

ป้ายโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่

ป้ายประกาศจากงานพัสดุเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ป้ายแข่งขันกีฬาภายใน2566

ป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วันที่ 24 ม.ค. 2567

ป้ายโครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 17 ม.ค. 2567

ป้ายโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ป้ายเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ลิงก์ดาวน์โหลดเอกสาร

ป้ายประชุมอวท.ระดัยสานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ป้ายข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดัยสานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ป้ายโครงการอาชีวจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ป้ายโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายโครงการสงเสริมทักษะภาษาไทย วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ป้ายโครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสอบดาว

 

- เล่มเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ ฯและสมาชิกดีเด่นฯ

- ระเบียบและแนวปฏิบัติ องค์การนักวิชาชีพฯ

- หนังสืองานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2565

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเปิด-ปิด การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 28 กันยายน 2565
โครงการประดับแถบสองสี และกิจกรรม Day Camp พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 14 กันยายน 2565
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทส และการบริหารจัดการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต ฯ ระดับชาติ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565
นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ TO BE Number one ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 31 สิงหาคม2565
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมต้อนรับ นายณัฐพล วานิชชา เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 29 สิงหาคม2565
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจฯ ณ ห้องประชุมสอยดาว วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 25 สิงหาคม2565
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ อำเภอสอยดาว วัดเทพประทานฯ และ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม2565
กลับหน้าหลัก /กิจกรรมหน้า 2 /กิจกรรมหน้า 3 /กิจกรรมหน้า 4 /กิจกรรมหน้า 5

.

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบติการสอน ประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง ประกาศการจ้างงานก่อสร้าง ตึกวิทยบริการ 3 ชั้น ประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง รายงานการพิจารณาผล ตีกวิทยบริการ 3 ชั้น ประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตึกวิทยบริการ 3 ชั้นประจำปี 2565

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้าง ตึกวิทยบริการ 3 ชั้น ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ตารางสอบนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

- ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องกำหนดรายงานการวัดผล และประเมินผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา การสอบปลายภาคเรียนที่ 2- 2564 ประกาศผลการเรียน การยื่นคำร้องขอแก้0 และ ม.ส

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

- เกณฑ์การแข่งขันทักษะฯ ประจำปีการศึกษา 2564

- เล่มเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพ ฯและสมาชิกดีเด่นฯ

- ระเบียบและแนวปฏิบัติ องค์การนักวิชาชีพฯ

- หนังสืองานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่นฯ

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่นฯ

- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ

- กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

-ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

-กำหนดวัน เวลา สอบปลายภาคเรียน รูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- ประกาศผลการประเมินแผนธุรกิจ (ระดับสถานศึกษา)

- ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวจะดีขึ้น

- ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2564

- วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

- มาตรการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ภายใต้สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- มาตรการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

- แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

- เรื่องมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเขียนแผนธุรกิจในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสอยดาว อาคารสำนักงานอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ SME โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนทุกแผนกวิชา (งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ)

เรื่อง เอกสารการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศคลิก...

เรื่อง เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมตอนปลาย คลิก...

 

    

 

 00